TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • CHUYÊN MỤC: Tuyên truyền
 • Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  >>> Chi tiết
  Danh sách các thí sinh, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào Phòng VH&TT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trạm KN-KN huyện Điện Biên
  >>> Chi tiết
  Thông báo lịch khai mạc và lịch thi kỳ thi tuyển viên chức năm học 2018 - 2019
  >>> Chi tiết
  Thông báo số 82/TT-UBND, ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc kéo dài thời gian tuyển dụng
  >>> Chi tiết
  Tuyên truyền về thanh toán bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam và Hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng

  Công văn số 1210/STTTT-BCXB, ngày 12/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền tài liệu do Cục Thông tin cơ sở dung cấp

  >>> Chi tiết
  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

  >>> Chi tiết
  Đề cương giới thiệu Luật tiếp công dân
  >>> Chi tiết
  Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 16-10-2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia
  >>> Chi tiết
  Tuyên truyền hoạt động Tôn giáo, Tín ngưỡng
  >>> Chi tiết
  Tuyên truyền Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

  Đề cương Tuyên truyền Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

  (được ban hành kèm theo Công văn số 1507/SVHTTDL-NVVH, ngày 24/8/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên)

  >>> Chi tiết
  1-10 of 40<  1  2  3  4  >