• Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
 • Thời gian đăng: 05/04/2021 10:20:37 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 04 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể như sau:

  STT

  Số hồ TTHC

  Tên TTHC công khai

  1

  2.002364.000.00.00.H18

  Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

  2

  2.002365.000.00.00.H18

  Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

  3

  2.002366.000.00.00.H18

  Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

  4

  2.002367.000.00.00.H18

  Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

  -    Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các TTHC nêu trên từ cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

  -    Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm/ tích vào TTHC đã tìm thấy (hoặc tra cứu trên cống Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chỉnh/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng cao/tỉch vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm) in TTHC, niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định./.

 • Tác giả:
 • Không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
  Tuyển sinh hệ dự bị đại học dân tộc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm học 2021-2022
  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc
  Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021)
  Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên năm 2021
  Hướng dẫn khai báo Y tế điện tử bằng mã QR-CODE
  Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021.
  Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh
  Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR và điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19
  Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 7 đợt 2 năm 2021.
  Luật Cư trú; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác Văn thư.
  Tuyển sinh hệ dự bị đại học trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, năm học 2020-2021
  Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh Phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba, năm 2020-2021
  Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
  Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
  31-45 of 173<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: