• Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 07/04/2021 10:39:31 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • 1. Mục đích

  Tăng cường nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trong địa bàn huyện về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ(HLATGTĐB); Lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm thống nhất nhận thức chung để công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyện môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.2 Lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa tham gia giao thông trong cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể người dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, vướng mắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên 2021.

  2. Yêu cầu

  Thực hiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt từ huyện, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, `UBND các xã, các cơ quan lý đường bộ. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan có liên quan, UBND các xã triển khai công tác quản lý, lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên; Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 phải tuân theo các quy định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, phối hợp chặt chẽ với công tác vận động các cá nhân, tổ chức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATGTĐB. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, xây dựng Chương trình triển khai cụ thể, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, để không tái phạm, lấn chiếm HLATGTĐB đã được giải tỏa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

 • Tác giả:
 • giới thiệu cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021
  NGHỊ ĐỊNH 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  NGHỊ ĐỊNH 26/2012/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  NGHỊ ĐỊNH 25/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2021; 22 năm ngày Dân vận của cả nước 15/10/1999-15/10/2021
  V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  THÔNG BÁO đấu giá tài sản
  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
  Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
  Cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
  V/v công khai, không công khai TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1334/QĐ- UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  1-15 of 164<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: