• Thông báo kết quả điểm thi vòng II - Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện năm học 2019 - 2020
 • Thời gian đăng: 06/01/2020 03:32:44 PM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Thông báo số 01/TB-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND huyện Điện Biên về kết quả điểm thi vòng II - Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện năm học 2019 - 2020

 • Tác giả:
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thị Thuyết minh viên du lịch tỉnh Điệnn Biên năm 2017
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  Tuần 01 tháng 01 năm 2016
  Tuần 03 tháng 08 năm 2015
  Kết luận của đồng chí Bùi Hải Bình - Phó Chủ tịch ngày 13-01-2016
  Thông báo Kế hoạch tuyển sinh
  Ý kiến của UBND tỉnh về Triển khai Thông báo số 418/TB-VPCP
  Phiếu chuyển văn bản
  Triển khai thông báo số 410/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ
  Triển khai thông báo số 418/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ
  Thông báo thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015
  Triển khai thông báo số 410/TB-VPC của Văn phòng chính phủ
  Triển khai Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Danh sách các văn bản tuyên truyền tháng 02 năm 2016
  Nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2016
  151-165 of 167<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: