• Tuần 01 tháng 01 năm 2016
 • Thời gian đăng: 04/01/2016 07:34:27 PM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Lịch làm việc của Lãnh đạo huyện Điện Biên tuần 01 tháng 01 năm 2016

 • Thứ

  Ngày tháng

  Lãnh đạo

  HĐND - UBND huyện

  Nội dung công việc

  Sáng

  Chiều

  2

  04/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  3

  05/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Họp BTV Huyện ủy

  Họp BTV Huyện ủy

  Đ/c Bùi Hải Bình

  HN giao ban trực tuyến về tổng kết ctac Nông nghiệp và PTNT tại UBND tỉnh

  Họp BTV Huyện ủy

  4

  06/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Thường trực cơ quan

  Họp v/v Phòng chống tội phạm tại UBND tỉnh

  Đ/c Bùi Hải Bình

  HN tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT

  tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  Thường trực cơ quan

  5

  07/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Tập huấn ĐH Phụ nữ

  Tập huấn ĐH Phụ nữ

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Hội nghị Công tác Quân sự

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  6

  08/01/2016

  Đ/c Lường Thị Liếng

  Tổng kết công tác Đảng tại xã Pom Lót

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Thị Duyên

  Tổng kết Hội phụ nữ huyện

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Nguyễn Hữu Khởi

  Thường trực cơ quan

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Hà Văn Phiêng

  HN tổng kết khuyến học tỉnh

  Thường trực cơ quan

  Đ/c Bùi Hải Bình

  Thường trực cơ quan

  HN tổng kết hoạt động của BCĐ thi hành án Dân sự tỉnh Điện Biên

 • Tác giả: Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên
 • giới thiệu cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021
  NGHỊ ĐỊNH 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  NGHỊ ĐỊNH 26/2012/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  NGHỊ ĐỊNH 25/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2021; 22 năm ngày Dân vận của cả nước 15/10/1999-15/10/2021
  V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  THÔNG BÁO đấu giá tài sản
  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
  Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
  Cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
  V/v công khai, không công khai TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1334/QĐ- UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  1-15 of 164<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: