• Tuyên truyền hoạt động Tôn giáo, Tín ngưỡng
 • Thời gian đăng: 18/05/2018 04:09:15 PM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Xác định công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Với tinh thần đó, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

  Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tôn giáo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ, kịp thời thăm hỏi động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng, thấu tình đạt lý, thường xuyên động viên đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt phương châm sống "tốt đời đẹp đạo"….Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đồng bào có đạo ý thức tự giác vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.

  Cùng với công tác tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương; hướng dẫn cách làm ăn cho người dân, động viên đồng bào có đạo cố gắng vươn lên thoát khỏi đói nghèo và làm giàu chính đáng.

  Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo thời gian qua sẽ là động lực để đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

  Để tăng cường quản lý và kịp thời nắm bắt, ngăn chặn các hành vi lợi dụng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, UBND huyện Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, xác minh và ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn huyện, cụ thể như Công văn số 23/UBND-CAH, ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nắm bắt thông tin và hướng dẫn vận động quần chúng nhân dân hiểu rõ tác hại của đạo lạ, có biện pháp bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

  (Kèm theo là một số quy định của Đảng và Nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng)

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • LỜI KÊU GỌI VẬN ĐỘNG, ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  Tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương tổ quốc tôi"
  Quyết định thành lập Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hoá ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Điện Biên.
  Kết luận của Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
  Thông báo lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Nghị định 71/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
  Công văn số 2811/ UBND-NC ngày 02/10/2018 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Kế hoạch số 3346/KH-UBND ngày 14/11/2017 V/v triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Giới thiệu cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021
  NGHỊ ĐỊNH 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  NGHỊ ĐỊNH 26/2012/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  NGHỊ ĐỊNH 25/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2021; 22 năm ngày Dân vận của cả nước 15/10/1999-15/10/2021
  1-15 of 173<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: