TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • CHUYÊN MỤC: Xây dựng Đảng
 • ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐƯỢC CHỌN LÀM ĐẠI HỘI ĐIỂM CỦA TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
  >>> Chi tiết
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CÁC CẤP
  >>> Chi tiết
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN: TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
  >>> Chi tiết
  Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
  >>> Chi tiết
  ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
  >>> Chi tiết
  DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN
  >>> Chi tiết
  Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt, triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

  Ngày 17/01, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyền triển khai, học tập chuyên đề năm 2019, “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  >>> Chi tiết
  TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CỦA ĐẢNG
  >>> Chi tiết
  HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN THÁNG 10 NĂM 2018
  >>> Chi tiết
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐIỆN BIÊN BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP LLCT KHÓA III NĂM 2018

  Chiều ngày 25/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Điện Biên tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IV năm 2018 cho 64 học viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

  >>> Chi tiết
  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Ngày 6/9/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên: Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên. 

  >>> Chi tiết
  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

  Ngày 24/7/2018 Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, cho trên 100 các đ/c là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi bộ, cơ quan, Phòng, Ban thuộc huyện, các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể huyện.

  >>> Chi tiết
  Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy

  Ngày 17/7/2018 Huyện ủy Điện Biên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2018.

  >>> Chi tiết
  Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận và công tác lý luận của Đảng

  Ngày 13/7/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận và công tác lý luận của Đảng. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là các đ/c: Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo Phòng Dân tộc; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND &UBND huyện, giảng viên Trung tâm BDCT huyện, lãnh đạo huyện đội và một số đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện

  >>> Chi tiết
  Đảng bộ huyện Điện Biên đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong những năm qua

  Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng

  >>> Chi tiết
  1-15 of 37<  1  2  3  >