Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Thời gian đăng: 26/09/2019 09:23:34 PM
 • Công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là khâu đầu tiên nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ: Ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu quả. Xác định rõ mục tiêu đó, thời gian qua, Huyện ủy Điện Biên đã có nhiều đổi mới trong công tác triển khai, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

  Nếu như trước đây, công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết còn chậm đổi mới, hình thức còn đơn điệu, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời; nội dung còn chung chung, chưa sát với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị địa phương; Ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, còn có biểu hiện ngại học tập, không ghi chép, ngại nghiên cứu; Một số báo cáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm và phương pháp truyền đạt chỉ thị, nghị quyết; chưa thật sự đầu tư, nghiên cứu nội dung giới thiệu; Công tác kiểm tra, giám sát sơ tổng kết đánh giá việc triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết chưa được chú trọng thường xuyên dẫn đến nghị quyết đưa vào triển khai, thực hiện trong thực tiễn còn lúng túng, hiệu quả không cao.

  Để khắc phục những hạn chế, bất cập đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”. Với vai trò là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Điện Biên đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp thực tế hiện nay. Cụ thể, từ năm 2018, Huyện ủy Điện Biên đã triển khai hình thức trực tuyến từ Trung ương tới điểm cầu huyện và điểm cầu 25 xã trên địa bàn huyện (là huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện được hình thức này). Tăng cường công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung của nghị quyết. Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp thực tiễn của huyện. Các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết thuộc huyện đã được cấp ủy, chính quyền, địa phương cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể; thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng khi đưa vào thực tiễn cũng đã được cấp ủy theo dõi, đánh giá sớm hơn thay vì đánh giá 5 năm, 10 năm như trước kia, qua đó có thể nhận định, đánh giá và điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp của nghị quyết khi đi vào cuộc sống.

  HU-B.jpg

  (Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến - Điểm cầu huyện Điện Biên).

  Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng báo cáo viên, lựa chọn, phân công các đồng chí báo cáo viên ở cấp huyện có trình độ lý luận chính trị, nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, có năng lực truyền đạt; đối với cấp cơ sở, giao đồng chí Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm việc quán triệt, học tập nghị quyết; đối với những đơn vị cơ sở yếu, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn sẽ hỗ trợ, truyền đạt. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giao bí thư chi bộ, đảng bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy về việc tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình và đây cũng là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hàng năm.

  Ngoài ra, huyện cũng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hiện nay, 25/25 xã đều có Hội trường, bàn ghế, âm thanh, truyền hình trực tuyến; thiết bị màn, máy chiếu, máy tính....

  Nhờ có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện Điện Biên được thực hiện nghiêm túc, phù hợp tình hình thực tế hiện nay và đem lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2018 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 16 hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 12 hội nghị thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, thông tin tình hình biển Đông, trong đó tổ chức 05 hội nghị trực tuyến từ Trung ương tới điểm cầu của huyện và 25 xã thuộc huyện (Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 7, 8  khóa XII của Đảng và Hội nghị báo cáo viên tháng 10, 11 năm 2018, tháng 8/2019); 14 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 2.052 cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục huyện năm học 2018-2019, 2019-2020.Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 100%, đảng viên trên 98% và quần chúng trên 95%. Thông qua đó góp phần củng cố lập trường chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng; tăng cường cảnh giác chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tạo động lực quan trọng trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương,  khẳng định hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống./.

 • Tác giả: Khánh Huyền - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 586<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >