• Giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ VI sẽ được khai mạc ngày 5/12/2019
 • Thời gian đăng: 20/11/2019 10:34:39 AM
 • Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thúc đầy kinh tế - xã hội, chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 10/12 tại bản Loọng Luông, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

  Sẽ có khoảng hơn 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Mông thuộc 12 xã trên địa bàn huyện tham gia giao lưu các nội dung trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

  Các hoạt động chính sẽ diễn ra, bao gồm: các hoạt động cộng đồng (Ném Pa Pao, múa khèn, múa ô, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc); giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (Kéo co, Giã bánh Dày, Tù lu, Hát ống, hát lấy hơi dài); trưng bày các gian hàng trình diễn kĩ năng và trưng bày sản phẩm nghề truyền thống (Rèn, Đan lát, Dệt vải lanh).

  Chương trình giao lưu là hoạt động thiết thực tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”./.

 • Nguồn tin: http://svhttdldienbien.gov.vn
 • Các tin bài khác:
 • Ngày hội Văn hóa Mông huyện Điện Biên lần thứ III năm 2018
  Động Pa Thơm
  Động Chua Ta
  Giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ II
  Bản làng dậy sắc hương
  Di tích khảo cổ U Va - huyện Điện Biên
  Thắng cảnh Động Pa Thơm - Huyện Điện Biên
  Giao lưu văn hóa dân tộc Mông trong huyện lần thứ 2 năm 2015.
  Lễ hội văn hóa và du lịch Việt Nam-Lào-Campuchia
  11-19 of 19<  1  2  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: