Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN: TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
 • Thời gian đăng: 22/07/2019 09:37:42 AM
 • Ngày 18/7/2019, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

  Tong-ket-XDD-600.jpg

  (Đ/c Phạm Đức Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy Điện Biên phat biểu khai mạc hội nghị).

  Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ huyện Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Nhất là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong thực tiễn, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội ở địa phương.

  Tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng được phát huy, các chủ trương, nghị quyết đều được bàn bạc dân chủ, sát với thực tiển, tạo lòng tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương được nâng cao và triển khai, thực hiện hiệu quả; đã hoàn thành thí điểm hợp nhất các cơ quan: UBKT - Thanh tra huyện; Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, đi vào hoạt động từ tháng 11/2018; Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; Sáp nhập 06 trường học thành lập 03 trường học, sát nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm GDNN, tinh giản biên chế toàn huyện được 7,3%; xây dựng  và trình HĐND, UBND tỉnh Đề án sát nhập các thôn, bản trong toàn huyện; dự kiến sau khi sát nhập còn lại 340/465 thôn, bản, giảm 125 thôn, bản và gần 750 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản.

  Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, hàng năm cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên để triển khai, thực hiện, quan tâm đến những thôn, bản chưa có hoặc có ít đảng viên để tạo nguồn, phát triển đảng. Đến 30/6/2019, Đảng bộ huyện có 68 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 25 TCCS đảng xã; 23 TCCS đảng cơ quan hành chính; 09 TCCS đảng đơn vị sự nghiệp; 09 TCCS đảng trong doanh nghiệp; 12 TCCS đảng trong Quân đội và Công an), 6.599 đảng viên; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.102 đảng viên, rà soát, sàng lọc, xóa tên 27 đảng viên, hủy quyết định kết nạp 10 trường hợp, khai trừ 04 đảng viên. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, Đảng bộ huyện có gần 88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã tổ chức 07 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát chuyên đề của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện 36 cuộc kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Công tác Dân vận đạt kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. 

  Tong-ket-XDD-2.jpg

  Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận, nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, đơn vị; nhất là phân tích, làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở cơ sở… từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu nhiệm kỳ tới (2020-2025), các cấp ủy Đảng, Chi bộ cơ sở cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Cấp ủy, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, các chế độ quy định; triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện vi phạm. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực,… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao./.

 • Tác giả: Khánh Huyền - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 558<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >