Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN CÁC CẤP
 • Thời gian đăng: 26/08/2019 11:09:13 AM
 • Xác định rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệngnhằm cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp được gắn với thực tiễn của địa phương. Từ đó, chuyền tải đầy đủ các nội dung căn bản, cốt lõi nhất của các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  Huyện Điện Biên hiện có: 38 báo cáo viên cấp huyện, 105 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. Trong những năm qua, huyện đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên trẻ, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nhiệt huyết công tác, được thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện để nâng cao năng lực, tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng cho toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, từ huyện đến cơ sở.

  Để không ngừng nâng cao chất lượng và tính hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng gắn với thực tiễn của cơ sở. Trong công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp, hàng năm huyện Điện Biên đã quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ chức các cuộc thi báo cáo viên giỏi nhằm tìm ra những nhân tố điển hình trong công tác tuyên truyền miệng, đồng thời thông qua các hội thi nâng cao năng lực, sự tự tin và sử dụng có hiệu quả các thiết bị phụ trợ trong báo cáo, thuyết trình gắn với thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong hai ngày 22 và 23/8/2019, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Với các chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích của hội thi là tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên từ cấp huyện đến cơ sở. Là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên thể hiện trình độ năng lực của bản thân trong công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời tăng cường sự giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thông qua các phần thi của từng báo cáo viên. Những kiến thức gắn liền với thực tiễn, những ví dụ minh họa mang tính thuyết phục, có hiệu quả tích cực đối với người nghe sẽ được áp dụng và rút ra cho công tác tuyên truyền miệng của mỗi đồng chí báo cáo viên trong thời gian tiếp theo.

  BCV-2019-1.jpg

  (Đ/c Vũ Văn Quyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Huyện Điện Biên năm 2019, phát biểu khai mạc hội thi).

  Trong Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Điện Biên lần thứ hai, năm 2019 đã lựa chọn được 15 đồng chí báo cáo viên tiêu biểu, đại diện cho trên 140 báo cáo viên từ cấp huyện đến cơ sở tham gia. Các báo cáo viên thực hiên 3 phần thi: Phần thi chuẩn bị đề cương: Hầu hết các thí sinh đã lựa chọn đúng nội dung được quy định trong kế hoạch, trình bày theo mẫu, thể hiện rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của đề cương mình lựa chọn gồm các chuyên đề về: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại cơ sở. Phần thi thuyết trình: Đa số các báo cáo viên đã bám sát các đề cương đã được chuẩn bị, một số chuyên đề có chiều sâu và có minh họa, liên hệ thực tế phù hợp với nội dung trình bày, có sức thuyết phục, thu hút đối tượng nghe. Nhiều báo cáo viên đã lựa chọn phương pháp và phân bố thời gian hợp lý, sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp, ngôn ngữ giản dị, giọng nói lưu loát, truyền cảm cuốn hút được người nghe; Phần trả lời câu hỏi phụ: Đa số báo cáo viên trả lời được cơ bản nội đúng câu hỏi, lập luận chặt chẽ có tính thuyết phục, liên hệ sát với thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của chi, Đảng bộ và cá nhân báo cáo viên.

  BCV-2019-2.jpg

  (Báo cáo viên Đặng Thị Ngọc Hà - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện tham gia Hội thi Báo cáo viên giải cấp huyện Điện Biên năm 2019 đang thực hiện bài thi).

  Sau 2 ngày tổ chức Hội thi đã thành công tốt đẹp, kết quả Ban tổ chức đã trao 6 giải: Nhất, nhì, ba... Đ/c Đặng Thị Ngọc Hà - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã xuất sắc dành giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Điện  Biên lần thứ hai, năm 2019.

  BCV-2019-3.jpg

  (Đồng chí Đỗ Xuân Thọ - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, Phó Ban Tổ chức Hội thi BCV giỏi năm 2019, báo cáo kết quả hội thi)

  BCV-2019-4.jpg

  (Đ/c Phạm Đức Toàn - TUV, Bí Thư Huyện ủy Điện Biên trao giải cho các đ/c báo cáo viên đạt giải cao trong hội thi BCV giỏi huyện Điện Biên, năm 2019).

  Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Điện Biên năm 2019 là một trong những  hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Với tinh thần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy Đảng và đội ngũ báo cáo viên tích cực triển khai. Những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Đảng đã được 15 báo cáo viên truyền đạt tại hội thi, thực sự thuyết phục người nghe, làm cho người nghe hiểu rõ tinh thần cốt lõi trong các Nghị quyết của Đảng; nắm vững, thống nhất được mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

  BCV-2019-5.jpg

  (Đ/c Vũ Văn Quyền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi BCV giỏi năm 2019 tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã tham gia và đạt giải trong hội thi)

  BCV-2019-6.jpg

            Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước vào cuộc sống. Thời gian tới, huyện Điện Biên sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền miệng bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện xuống cơ sở theo hướng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước; động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng huyện Điện Biên vững mạnh, phát triển toàn diện./.

 • Tác giả: Nguyễn Xuân Thuận - Đài Truyền thanh - Truyền hình
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 586<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >