TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
 • Thời gian đăng: 26/06/2019 08:01:35 AM
 • Ngày 25/6/2019 Huyện ủy Điện Biên tổ chứcHội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; quán triệt, triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Phạm Đức Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy, các đ/c Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HDND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 25 xã thuộc huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng,Văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND&UBND huyện.

  HN-T-10.jpg

  Đồng chí Phạm Đức Toàn TUV- Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCH Trung ương. Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy; quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết 22 – NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44- KL/TW, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  HN-T-10-2.jpg

  Hội nghị tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt của huyện giai đoạn 2015-2020, 2016-2021 và giai đoạn 2020-2025, 2021- 2026./.

 • Tác giả: Đình Chiến - Phòng VH&TT huyện Điện Biên
 • 1-10 of 526<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >