• Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN huyện Điện Biên năm 2022
 • Thời gian đăng: 12/01/2022 04:56:26 PM
 • Ngày 12/01, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN huyện Điện Biên năm 2022.
 • Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, được kết nối từ điểm cầu trung tâm huyện đến 21 xã trên địa bàn huyện.

  Dự và đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí: Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; Bùi Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện.

  Tham dự tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Lãnh đạo UBND xã; đại diện Lãnh đạo đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn xã; các đồng chí công chức; Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự thuộc các xã trên địa bàn huyện.

  IMG_0041.JPG

  (Đ/c Bùi Hải Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị)

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Hải Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường xong với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, huyện Điện Biên đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; các hoạt động VH-XH có chuyển biến và đạt kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 được triển khai kịp thời; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2021 huyện Điện Biên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết, Kế hoạch mà huyện đã đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, khống chế nhanh, kiểm soát tốt các đoạt dịch, bệnh trên địa bàn; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới Quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, chật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những thành tích, kết quả trên đã tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện và các nhiệm vụ chính trị của huyện; tạo tiền đề cho sự phát triển KT-XH năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

  Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022. Các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội nghị của các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung của chương trình, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

  Trong năm 2022, trên nền tảng kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2021. Huyện Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ nhân dân các dân tộc, cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu tổng quát năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử, thúc đẩy phát phát triển du lịch; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh".

  Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện năm 2022. Hội nghị đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cần triển khai thực hiện như:

  1. Tổng diện tích cây trồng nông nghiệp 21.374,58 ha; trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 14.463,03 ha, sản lượng lương thực có hạt 80.240,80 tấn, trong đó, thóc: 61.369,24 tấn.

  2. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc từ 3-5%; gia cầm tăng 5-7%, diện tích nuôi trồng thủy sản 622,4 ha, sản lượng thủy sản 1.081,6 tấn.

  3. Trồng rừng tập trung (cây mắc ca) 4.500 ha; bảo vệ rừng tự nhiên hiện có 76.501 ha, trong đó: Khoán bảo vệ rừng là: 5.016,13 ha, hỗ trợ bảo vệ rừng là: 5.249,54 ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 720,15 ha; nâng độ che phủ rừng đạt 54,79%.

  4. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã nông thôn mới. Phấn đấu năm 2022 có thêm ít nhất 01 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới và 20 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

  5. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.610,29 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa thương mại dịch vụ đạt 2.516 tỷ đồng.

  6. Thu ngân sách 769.083 triệu đồng; thu trên địa bàn đạt 101.595 triệu đồng; tổng chi ngân sách 769.083 triệu đồng.

  7. Tổng số 70 trường và 01 Trung tâm GDNN-GDTX, huy động và duy trì số lượng 27.752 học sinh; huy động trẻ nhà trẻ đạt 52,3%, trẻ 3-5 tuổi đạt 99,9%, học sinh 6 - 10 tuổi học tiểu học đạt 99,8%; học sinh 11 – 14 tuổi học THCS đạt 98,1%; học sinh 15 - 18 tuổi học THPT đạt 80,2%. Phấn đấu 90% số trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì 21/21 xã đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ năm tuổi, phổ cập GD tiểu học mức độ 3, phổ cập GDTHCS mức độ 3, XMC mức độ 2.

  8. Duy trì 21/21 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% số xã có bác sỹ; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,29‰; giảm tỷ lệ sinh 0,03‰; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) xuống còn 11,5%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 18,1‰.

  9. Tạo việc làm mới: 1.060 lao động, đào tạo dạy nghề 595 học viên, tập huấn nâng cao năng lực cho 3.000 người; xuất khẩu lao động 10 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới còn 10,40%.

  10. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa 98,5%; số thôn, bản đạt văn hóa 82,2% trên toàn huyện; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa 76,9%; xây dựng thêm 05 nhà văn hóa thôn, bản tại các xã.

  11. Số xã có điểm bưu điện văn hóa xã 21/21 xã; số hộ được sử dụng điện đạt 96%; số hộ được sử dụng nước sạch và nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%.

  12. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt các cuộc luyện, diễn tập theo kế hoạch; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao; phát hiện, điều tra 90% trở lên số tội phạm; điều tra, làm rõ 100% các vụ trọng án; 100% các vụ án đã khởi tố điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

  Đồng thời Hội nghị cũng đã đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, 08 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2022 theo phương châm, quan điểm hành động của Trung ương và của tỉnh: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, tăng cường phát triển”.

  IMG_0086.JPG

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021, huyện chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đã tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của Nhân dân. Xong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc  trên địa bàn huyện đã nỗ lực rất lớn, đóng góp vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả trong phòng, chống dịch bệnh, phát triển KT-XH, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch để ra, thu ngân sách vượt chỉ tiêu; thu hút một số tập đoàn lớn đến khảo sát và đầu tư trên địa bàn huyện; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền, biên giới Quốc gia được giữ vững…

  Nhân dịp này đồng chí nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện đạt được trong năm 2021.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí Bí thư huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu nhỏ chưa hoàn thành; Dự án trồng cây Macka, quyết toán một số dự án đã hoàn thành còn chậm; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản có nơi chưa cao; tác phong, lề lối làm việc ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong năm 2021 tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

  Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đã bổ sung và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần tích cực triển khai thực hiện trong thời gian tơi:

  Một là, Cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt sâu rộng, kịp thời các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND đã ban hành, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đến toàn thể các bộ, CCVC và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quan điểm, nhận thức, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện; củng cố hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

  Hai là, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong năm 2021; tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, áp dụng linh hoạt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, UBND các xã. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

  Ba là, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục mời gọi các Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng, quản lý thương hiêu gạo và các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với các sản phẩm OCOP; thực hiện tốt quản lý, bảo vệ rừng…

  Bốn là, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; hoàn tất các dự án đúng thời gian, tiến độ; tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất.

  Năm là, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ ngay từ đầu năm. Đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sắp sếp, tổ chức bộ máy cán bộ và tinh giảm biên chế.

  Sáu là, chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện; bảo đảm nhân dân được vui đón xuân mới phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

  Bảy là, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới Quốc gia, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo theo các Chỉ thị của Huyện ủy đã ban hành.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam – Phòng VH&TT
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1227<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: