Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Huyện Điện Biên thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
 • Thời gian đăng: 07/05/2020 04:44:25 PM
 • Trong những năm qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các hội, tổ chức chính trị xã hội là hoàn toàn chặt chẽ từ huyện xuống xã và đến từng thôn, bản. Các thiết chế Văn hóa, Thể thao tiếp tục được đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn XD NTM, nguồn xã hội hóa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong huyện, từ đó phong trào có sức lan tỏa, tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong Lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phong trào Văn hóa, Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. Bên  cạnh đó huyện Điện Biên cũng gặp không ít những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

  Thứ nhất, huyện có địa bàn rộng, một số thôn, bản thuộc các xã vùng ngoài còn gặp nhiều khó khăn, các dân tộc sống đan xen, phong tục tập quán, tín ngưỡng đa dạng vừa là yếu tố thuận lợi song cũng là yếu tố khó khăn trong việc quản lý.

  Thứ hai, cùng với xu hướng phát triển xã hội, các tai tệ nạn ma túy, tội phạm hình sự, tuyên truyền đạo trái pháp luật, còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các kết quả thực hiện phong trào của một số thôn, bản.

  Thứ ba, tuy công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hóa để thúc đẩy phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực xong các nguồn lực xã hội hóa dành cho phong trào còn hạn chế.

  VH-1.jpg

  (Hội nghị tổng kết các hoạt động ngày hội VHTT&DL các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ VII - Lế hội Thành Bản Phủ năm 2018)

  Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên đã thực hiện đạt nhiều kết quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các hoạt động của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện.

  Đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào : Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Điện Biên đã tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm các Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

  Huyện đã chỉ đạo đồng bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định đến các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo phong trào 100% xã, thôn, bản trên địa bàn huyện thông qua các đợt tập huấn hàng năm, lồng ghép các cuộc họp, bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin với các nội dung mục tiêu trọng tâm tại quyết định. Công tác triển khai thực hiện:Huyện ủy-HĐND&UBND đã ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện phong trào giai đoạn 2015-2020; UBND huyện đã ban hành quyết định số 3357/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện gồm 30 thành viên thuộc khối các Cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm trưởng ban; Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 25 xã thuộc huyện (đến nay là 21 xã) đã được kiện toàn theo đúng quy định. BCĐ công tác Phong trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, hướng dẫn của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Sở VHTT&DL tới BCĐ 21/21 xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể: Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành triển khai, thực hiện trên 150 văn bản thuộc lĩnh vực Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện huyện Điện Biên đã chủ động thực hiện tốt 6 nội dung chương trình đó là:

  Đối với Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến

  Đã có nhiều mô hình và sáng kiến hay, điển hình tiên tiến trong các phong trào “Tuổi trẻ Điện Biên học tập và làm theo lời Bác” của Huyện đoàn, “Thi đua dạy tốt”; “Thi đua học tập tốt”; “Xây dựng trường học tích cực, môi trường thân thiện” của ngành GD&ĐT huyện,  MTTQ , Phòng VH&TT huyện với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  Phong trào xây dựng nông thôn mới của Ban chỉ đạo phong trào XD NTM huyện; phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân BVAN TQ của công an huyện, BCHQS huyện, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” của phòng GD ĐT huyện…

  Ngoài ra trên địa bàn huyện còn nhiều hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi, tiêu biểu ở các xã như: Ông: Nguyễn Ngọc Ngấn Chi hội 3 xã Thanh Hưng với mô hình VAC  thu nhập 300 triệu đồng/năm. Ông: Vũ Văn Đoài Đội 13A xã Thanh Luông với mô hình trồng cây ăn quả, cây cảnh cho thu nhập 300 triệu đồng/năm

   VH-2.jpg

  (Mô hình ao cá của hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi xã Thanh Hưng)

  Những hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi trên chính là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất thể hiện sự cần cù siêng năng học hỏi và sáng tạo xứng đáng là những điển hình tiên tiến để bà con nhân dân khác noi theo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên.

  Đối với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

  Được sự quan tâm của các Sở , ban, nghành, các phòng ban chuyên môn tỉnh, huyện cùng  với sự phối kết hợp của các thành viên trong BCĐ cuôc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đi sâu vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đời sống xã hội của nhân dân. Phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

  Đối với Phong trào xây dựng“Gia đình Văn hóa; Thôn, bản văn hóa”

  BCĐ các cấp, BVĐ thôn, bản đã tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân trong việc xây dựng gia đình văn hóa có vị trí quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản văn hóa, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, xây dựng mô hình gia đình bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Phong trào đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban chỉ đạo huyện đã triển khai, hướng dẫn các cơ sở tiến hành đăng ký, bình xét công khai, dân chủ các danh hiệu gia đình văn hóa. Các xã tiêu biểu đó là Thanh Xương, Noong Hẹt, Núa Ngam, Thanh Hưng, Thanh Yên… Năm 2019 có 21.479 hộ GĐVH/30.185 tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình Văn hóa (đạt 71% ), sau khi sáp nhập các thôn, bản số gia đình văn hóa  đạt 17.930/24.938 tổng số hộ gia đình. (đạt 72%) số thôn bản Văn hóađạt 277/345 thôn, bản đạt danh hiệu bản văn hóa. Tăng 30 thôn, bản công nhận mới năm 2019. (đạt 80,2%). Đến nay sau khi sáp nhâp, chia tách đến thời điểm 5 tháng đầu năm 2020 số Bản văn hóa còn 220/275 thôn, bản. (đạt 80%)

  VH-3.jpg

  Đ/c Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Điện Biên thăm và làm việc tại xã Thanh Hưng

  Đối với phong trào xây dựng, công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

  Phong trào tiếp tục được triển khai và được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn huyện hưởng ứng tích cực. Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “xanh, sạch, đẹp”;  phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đăng ký xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì; tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị tiêu biểu giữ danh hiệu trong nhiều năm như Phòng VH&TT, GD-ĐT, Huyện ủy Điện Biên, VP HĐND&UBND, BCHQS huyện… Tính đến tháng 12/2019 toàn huyện đạt 164/167 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  (đạt 98,2%);  đề nghị UBND tỉnh cấp bằng công nhận cho 02 cơ quan,  đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm  (từ năm 2015-2019).

  Đối với Phong trào “Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

  Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch và tập trung mọi nguồn lực cho Xây dựng NTM. Các thành viên trong BCĐ huyện và các xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả, tạo nên một diện mạo mới cho nông thôn, hệ thống hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng, các thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư, hỗ trợ xây dựng cùng với sự đóng góp công sức của nhân dân các xã .

  Kết quả đạt: 13/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 06 xã “Đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” là (Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Hưng, Noong Hẹt, Thanh Luông).

  VH-4.jpg

  Đ/c Lò Văn Muôn - Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Noong Hẹt

  Đối với công tác thực hiện cuộc vận động gắn với nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế , xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

  Phòng VH&TTđẩy mạnh cuộc vận động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa thực hiện tốt công tác bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Huyện Đoàn với phong trào thanh niên lập nghiệp; Công an huyện với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt phong trào “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân” tại đơn vị; Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phòng Tài nguyên và Môi trường với Phong trào chống rác thải nhựa; Ngày nước thế giới 22/3; Ngày khí tượng thế giới 23/3; Ngày môi trường thế giới 5/6, … đã huy động đông đảo các lực lượng trên địa bàn tham gia và đạt được những kết quả đáng khích lệ; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội với chương trình chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, đào tạo nghề; xóa đói, giảm nghèo…

  Với những kết quả đạt được như trên, Ban chỉ đạo Phong trào huyện Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020 và đề ra giải pháp trọng điểm, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • Tác giả: Cà Văn Lan - Trung tâm VH-TT-TH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 621<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >