• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Huyện Điện Biên tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình
 • Thời gian đăng: 16/01/2020 07:56:11 AM
 • Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-UBND, ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng trên cùng địa bàn đối với sự nghiệp văn hóa – thông tin huyện, thị xã hoặc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố. Quyết định số 985/QĐ-UBND, ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã Mường Lay và Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp trực thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ.

  Ngày 15/01/2020 Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện.

  Dự Lễ ra mắt có các đồng chí lãnh đạo:Trịnh Hoàng Thắng - Phó GĐ Sở Nội Vụ; Vũ Anh Dũng – Phó GĐ Sở TT&TT; Nguyễn Hữu Khởi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện,  đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã về dự.

  TT-VHTTTH-1.jpg

  (Đ/c Trịnh Hoàng Thắng – Phó GĐ Sở Nội Vụ công bố các Quyết định thành lập tại Lễ ra mắt)

  Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện Điện Biên được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng cùng địa bàn đối với sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện triển khai, thực hiện công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tố chức các hoạt động tuyên truyền phố biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tố chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện; Thực hiện chức năng khác do Pháp luật quy định và do cơ quan nhà nước có thấm quvền giao.

  TT-VHTTTH-2.jpg

  (Đ/c Nguyễn Hữu Khởi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên tặng hoa cho tập thể  Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện).

  Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các đơn vị trên cùng địa bản gồm Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư trực thuộc UBND huyện. Trung tâm có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện triển khai, thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công lập về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản, triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện chức năng khác do Pháp luật quy định và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

  TT-VHTTTH-3.jpg

  (Đ/c Nguyễn Hữu Khởi – Phó Bí thưu Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên tặng hoa cho tập thể Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện).

  Việc thành lập Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH T.Ư Ðảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Điện Biên./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 677<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >