Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Huyện Điện Biên triển khai Đề án phát triển toàn diện trẻ em
 • Thời gian đăng: 04/03/2019 08:17:57 PM
 • Ngày 22/02/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng huyện Điện Biên giai đoạn 2019 - 2025.

  Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi trên địa bàn huyện được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, sơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

  Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi; 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan; xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

  Kế hoạch cũng chỉ rõ đối tượng thực hiện là trẻ em đến 8 tuổi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025 và triển khai trên toàn địa bàn huyện Điện Biên. Nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại cộng đồng; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ có liên quan đến công tác trẻ em; nghiên cứu rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; tư vấn hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi; trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em; tăng cường phát huy nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

  UBND huyện giao Phòng lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện; tổ chức cá hoạt động truyên thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, ra soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ xung hệ thống chính sách, pháp luật, xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo về, chăm sóc trẻ em.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ đến 8 tuổi, hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; Phòng Y tế  và Trung tâm Y tế huyện triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em đảm bảo dự phát triển toàn diện cho trẻ em; Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan vận động các nguồn lực hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; đồng thời căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

  UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, huy động nguồn lực, kinh phí triển khai Kế hoạch tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

  Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng huyện Điện Biên được triển khai trên phạm vi toàn huyện cho trẻ em đến 8 tuổi từ năm 2019-2025, đảm bảo cho trẻ em  đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thấn; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực của huyện./.

 • Tác giả: Nguyễn Khải - Phòng LĐTB&XH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 623<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >