• Huyện Điện Biên triển khai Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018
 • Thời gian đăng: 03/07/2018 08:57:10 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 802/KH-SLĐTBXH ngày 23/5/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên về thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động năm 2018, UBND huyện Điện Biên tổ chức tập huấn, triển khai thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động - Cung, cầu lao động năm 2018. 

 • Mục đích của việc thu thập, cập nhật thông tin về cung, cầu lao động là để phục vụ công tác dự báo thông tin thị trường lao động, xây dựng chính sách về lao động, việc làm, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng hợp lý lao động gắn với quy hoạch ngành, địa phương. Phân tích, đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn và các xã để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với từng địa bàn; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh ghiệp và xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Sử dụng kết quả điều tra cung lao động để thẩm định, đánh giá các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã. Sử dụng dữ liệu để phân tích, dự báo và cung ứng và thị trường lao động đối với các đối tượng khác có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào sổ ghi chép thông tin phần Cung và phần Cầu lao động. Việc ghi chép thông tin Cung, cầu lao động phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác vào sổ ghi chép; Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

  Đối tượng thu thập thông tin về cung lao động: Là tất cả các đối tượng từ đủ 15 tuổi đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn; những người lao động đã được ghi chép các năm trước, năm nay có các biến động về trình độ học vấn, tình trạng việc làm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, chuyển đi(chuyển đến)... Phạm vi thu thập thông tin: Tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể  đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện (gọi chung là hộ gia đình).

  Đối tượng và phạm vi thu thập thông tin về cầu lao động: Là các doanh nghiệp và các hợp tác xã phi nông nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hoặc hoạt động theo Luật Hợp tác xã, đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi chép, cập nhật thông tin trên địa bàn huyện.

  Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/7 - 30/7/2018 tiến hành rà soát  cập nhật thông tin tại hộ gia đình, ghi vào sổ ghi chép cung lao động và biểu cập nhật thông tin biến động, tổng hợp biểu mẫu.

   Để việc ghi chép về thông tin cung, cầu lao động đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng sự thật. Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời, UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động - TB&XH huyện và UBND các xã tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo tiến độ để UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

 • Tác giả: Nguyễn Khải - Phòng Lao động - TB&XHhuyện Điện Biên
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 766<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: