• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Huyện Điện Biên với công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
 • Thời gian đăng: 13/09/2020 09:51:36 AM
 • Ngày 9/9/2020, Huyện ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí: Phạm Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã thuộc huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện.
 • Đồng chí Phạm Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đấy mạnh đổi mới, sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững”. Tư tưởng chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, phát triển”.

  NQ1.jpg

  (Đ/c Phạm Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025)

  Đồng chí Bí thư đánh giá khái quát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời nêu lên phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

  Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

  1-Về phát triển kinh tế

  Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2025: Nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,96%; công nghiệp-xây dựng chiếm 34%; thương mại-dịch vụ chiếm 44,04%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 50 triệu đồng/người.

  Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt trên 79.000 tấn/năm.

  Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng từ 3-5%/năm, gia cầm tăng từ 5-7%, thủy sản tăng từ 3-5%.

  Duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng diện tích rừng hiện có; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 55%.

  Đến năm 2025, phấn đấu huyện cơ bản đạt nông thôn mới (đạt 90% các chỉ tiêu); 21/21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

  Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 2.648 tỷ đồng.

  Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 125 tỷ đồng/năm.

  Đến năm 2025, phấn đấu 70% đường liên thôn, bản vùng lòng chảo, 40% đường liên thôn, bản vùng cao được kiên cố hóa; 100% đường trục liên xã, đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 70% đường trục thôn, xóm đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật được quy định trong Chương trình XDNTM; 35% kênh cấp 3 được kiên cố hóa.

  2-Về văn hóa - xã hội

  Đến năm 2025, 90% số trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 25% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 1005 số xã giữ vững và năng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học; 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 10% nhà giáo là cán bộ quản lý có trình độ thạc sỹ.

  Duy trì 21/21 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 21/21 trạm y tế xã có bác sỹ; 06 bác sỹ trên 01 vạn dân; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể cân nặng) dưới 10%; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm đầy đủ vắcxin 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%.

  Tạo việc làm mới cho 5.300 lao động; đào tạo nghề cho 3.500 lao động nông thôn; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề 80%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-2%/năm.

  Đến năm 2025, trên 80% số thôn, bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuấn văn hóa; 75-80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 92% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 97 hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên; 100% các thôn, bản được phủ sóng điện thoại di động; tỷ lệ phủ sóng phát thanh truyền hình của đài Trung ương, đài địa phương đạt 100%.

  3- Về quốc phòng - an ninh

   Đảm bảo tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; phấn đấu tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ từ 22% trở lên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên trong biên chế đạt từ 11% trở lên.

   Đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật; không để xẩy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh.

  4- Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

  Hằng năm phấn đấu có trên 905 tổ chức cơ sở đảng HTTNV trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không HTNV; 87% đảng viên HTTNV trỏe lên. Mỗi năm kết nạp trên trên 200 đảng viên; duy trì giuex 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế có chi bộ sinh hoạt độc lập.

  Năm 2025, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng, ban và tương đương trở lên có trình độ cao cấp lý luận chính trị đạt 90% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa trung học phổ thông đạt 100%. Tỷ lệ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt trên 80%. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt trên 95%.

  Hàng năm có 94% tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở đạt vững mạnh; 90% chính quyền xã đạt “trong xạch, vững mạnh”, không có chính quyền xã xếp loại yếu, kém.

  07 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX gồm:

  1. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

  2. Tăng cường lực lượng cạnh tranh trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng thương mại - dịch vụ.

  3. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, đẩy mạnh phát triển đô thị, trung tâm thương mại các khu vực.

  4. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

  5. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp, tăng cường kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

  6. Đảm bảo công tác quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  7. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

  NQ2.jpg

  Hội nghị cũng được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai:

  Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn, an ninh mạng.

  Chỉ thị số 34-CT/HU, ngày 02/6/2020 của Huyện ủy Điện Biên về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 28/4/2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

  Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 06/8/2020 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

  Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 01/9/2020 của BTV Huyện ủy Điện Biên về tăng cường lãnh đạo đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

  Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới./.

 • Tác giả: Nguyễn Đình Chiến Trung tâm VH-TT-TH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 674<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >