• Khai giảng lớp trung cấp LLTT
 • Thời gian đăng: 28/12/2016 03:59:26 PM
 • Ngày 7/11/2016 Huyện ủy Điện Biên tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa VII huyện Điện Biên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 

 • Tham gia lớp học có 91 học viên là trưởng, phó phòng các cơ quan đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy xã, hiệu trưởng, hiệu phó các trường và các đ/c là chuyên viên các cơ quan, Ban, ngành của huyện. Mục tiêu chương trình của khóa đào tạo là đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, có bản lĩnh chính trị, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có kỹ năng tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đáp ứng mục tiêu đào tạo cơ bản, thiết thực gắn với thực tiễn. Trên cơ sở đó, vận dụng kiến thức lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời góp phần củng cố niềm tin của mỗi cán bộ, đảng viên vào chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thông qua đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, CC, VC để nâng cao trình độ lý luận chính trị trong toàn Đảng, làm cho toàn Đảng thống nhất mục tiêu lý tưởng, cương lĩnh, đường lối, khắc phục mọi biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Đặc biệt là đấu tranh , ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện '' tự diễn biến '', '' tự chuyển hóa '' trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết khóa XII của Đảng.

   Bai-2-Lop-LLTT-a1.jpg

 • Tác giả: Nguyễn Đình Chiến - Phòng VHTT
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1390<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: