• Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
 • Thời gian đăng: 20/12/2016 09:29:18 AM
 • Kế thừa những kết quả đạt được của 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Ngày vì người nghèo”, năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động mới: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với 5 nội dung cơ bản, đó là: Toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; toàn dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; toàn dân đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

  Để thực hiện thắng lợi các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngay từ đầu năm 2016, MTTQ các cấp huyện Điện Biên đã chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp không ngừng tăng cường công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú như học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa mới ở các khu dân cư; phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, thời gian qua MTTQ xã Thanh Luông đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm bản thân trong xây dựng NTM. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới”. Với các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú của MTTQ và các ban công tác mặt trận thôn bản, năm 2016 nhân dân xã Thanh Luông đã tình nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 500 triệu đồng để xây dựng các công trình NTM.

  Cùng với công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia vào các phần việc xây dựng NTM, trong năm qua, để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ xã Thanh Luông còn tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, phát triển trang trại, xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống. Nhờ cách làm này, nên đến nay đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng lên; nhiều công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa được đầu tư, nâng cấp tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng như giúp xã sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dưng NTM.

  Đi đôi với tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Điện Biên còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã có 284 thôn, bản đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa, tăng 50 thôn bản so với năm 2010; 17.685 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 68% trong tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện); 155/164 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá (tăng 9 cơ quan, đơn vị, trường học so với năm 2015).  Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đến nay toàn huyện đã có 1 xã được công nhận là xã NTM, 6/25 xã đạt từ 10 - 16 tiêu chí, 7/25 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí, 12 xã còn lại đạt từ 4 - 6 tiêu chí. Đặc biệt trong năm 2016, huyện Điện Biên phấn đấu có thêm 4 xã gồm: Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Xương và Noong Hẹt về đích NTM.

  Có thể nói, sau một năm triển khai, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Điện Biên đã thực sự đi vào đời sống, được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận và đồng tình hưởng ứng. Hiệu quả đạt được từ CVĐ không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, dòng tộc trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn huyện.

  Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, UB MTTQ các cấp huyện Điện Biên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng NTM; đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

 • Tác giả: Phạm Thọ - Đài TT - TH huyện Điện Biên
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1870<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: