Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Một số vấn đề rút ra qua đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng: 07/02/2020 09:16:48 AM
 •  Đảng bộ Huyện Điện Biên (tính đến 30/12/2019) có 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 28 Đảng bộ, 40 chi bộ cơ sở, 6.746 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên. Ngày 31/12/2019, huyện Điện Biên đã chức lễ bàn giao toàn bộ địa giới hành chính, dân số của 4 xã Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu, Nà Nhạn và một phần diện tích, dân số của 02 xã Thanh Luông, Thanh Hưng về Thành phố Điện Biên Phủ quản lý nên hiện nay, Đảng bộ huyện Điện Biên còn 21 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 12 xã biên giới), 275 thôn bản, dân số 93.850 người với 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trên 5.500 đảng viên.

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm ở Đảng bộ xã Thanh chăn và chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ.

  -H-i-m-CS-1.jpg

  (Đ/c Phạm Đức Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Chăn huyện Điện Biên).

  Quá trình triển khai cho thấy, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tiến hành đại hội điểm đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước khi bước vào đại hội. Do đó, đại hội các đơn vị được tiến hành đúng thời gian và bảo đảm các yêu cầu. Việc chuẩn bị các báo cáo trình đại hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia theo đúng quy trình hướng dẫn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức duyệt công tác chuẩn bị của các đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động nắm chắc tình hình ở từng địa bàn, nhất là những vấn đề nổi lên liên quan đến nhân sự đại hội  và duyệt nhân sự trước khi bước vào đại hội.

  -H-i-m-CS-2.jpg

  (Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

  Trong đại hội đã thực hiện thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm dân chủ trong việc ứng cử, đề cử; danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của các đơn vị đều có số dư. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu; chất lượng ban chấp hành được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Việc bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng cấp trên thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt, các đơn vị đều trang trí khánh tiết trang trọng theo đúng hướng dẫn. Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và địa điểm tổ chức đại hội đều có băng rôn, cờ, biểu ngữ cổ động. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều phát động phong trào thi đua trước khi khai mạc đại hội, do đó tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của đại hội.

  Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội vẫn còn một số nội dung còn lúng túng và đã được Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm.

  Để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các Tổ chỉ đạo đại hội cần lưu ý một số nội dung sau:

  (1). Đại hội Đảng bộ các cấp lần này có nhiều vấn đề mới nên cấp ủy các cấp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy

  (2). Báo cáo chính trị trình đại hội là văn kiện trung tâm của đại hội; đại hội thành công hay không và nghị quyết được đại hội thông qua có khả thi hay không tùy thuộc vào chất lượng báo cáo chính trị. Vì vậy, báo cáo chính trị cần được chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng trước khi trình đại hội; các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội cấp trên được tổng hợp thông qua tại đại hội; nội dung văn kiện được chuẩn bị theo đề cương hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút ra những kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo; các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch, các cơ quan giúp việc đại hội phải được chuẩn bị chặt chẽ, được văn bản hóa và phải được Tổ chỉ đạo Đại hội của Huyện ủy phê duyệt trước khi tiến hành đại hội.

  (3). Công tác nhân sự phải chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ, theo hướng dẫn của cấp trên; quy trình công tác nhân sự phải được đảng ủy, chi ủy tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội.  

  (4).Thời gian tiến hành đại hội là 1,5 ngày đối với các đảng bộ, 01 ngày đối với các chi bộ; đại biểu, đảng viên dự đại hội phải chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tập trung thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các nội dung điều hành của đoàn chủ tịch phải được văn bản hóa; việc điều hành của đoàn chủ tịch phải bám vào nội dung, chương trình đã được phê duyệt, có sự điều chỉnh phù hợp với diễn biến của đại hội; việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong Đảng phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng./.

 • Tác giả: Khánh Huyền - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 596<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >