• TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
 • Thời gian đăng: 29/09/2020 04:34:05 PM
 • Ngày 24/9/2020, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình phối hợp với UBND xã Na Tông tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • TT-H-B-Tinh-1.jpg

  Năm 2020 là năm toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đang ra sức thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Với niềm tự hào và niềm tin son sắt, 5 năm qua, giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức các Chi, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các Nghị quyết, Chương trình hành động của các cấp Ủy Đảng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Theo đó kết quả thực hiện các mục tiêu, 18 chỉ tiêu ước đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể:

  Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, giảm nghèo, an sinh xã hội được được thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Các vấn đề xã hội được quan tâm chỉ đạo giải quyết.

   Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, quan hệ đối ngoại mở rộng. Khối đại đoàn kết được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, tổ chức, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

  Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức hội, hội quần chúng tiếp tục được nâng cao và hướng về cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

  TT-H-B-Tinh-2.jpg

  (Tiết mục múa Thái của đội văn nghệ quần chúng xã Na Tông, huyện Điện Biên)

  Nhìn lại thành tựu to lớn mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã rút ra được bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu trên mọi lĩnh vực công tác, từ đó làm cơ sở nâng cao hơn nữa năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời làm tiền đề xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Điện Biên trong những năm tiếp theo, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu phát triển Điện Biên thành tỉnh trung bình trong khu vực Tây Bắc.

   Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng quân và nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 • Tác giả: Hà Thế Cường - Trung tâm VH-TT-TH
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 730<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: