• Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Thơm
 • Thời gian đăng: 10/09/2021 08:59:43 AM
 • Chiều ngày 09/9/2021, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pa Thơm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện.

  Chín tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng ủy xã Pa Thơm đã bám sát chủ trương của huyện, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Vừa lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra; Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 14/19 chỉ tiêu; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân được triển khai kịp thời; văn hóa giáo dục, y tế được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã được giữ vững; thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý đường biên, mốc giới; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo.

  pa-th-m-1.jpg

  (Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo)

  Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy, HÐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Ðảng Huyện ủy, phòng chuyên môn thuộc huyện đã tham gia một số ý kiến: Xã cần tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp quyết liệt để cơ bản đạt nông thôn mới năm 2021; phát triển nông - lâm - thủy sản; phát triển chăn nuôi, trồng trọt; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án; khai thác các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Ðảng cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư…

  pa-th-m-2.jpg

  (Ðồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc)

  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Bí thý Huyện ủy, thay mặt Thường trực Huyện ủy thống nhất:xã Pa Thơm cần chỉ đạo, thực hiện quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã; lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Đảng ủy xã đạt kết quả; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; năm 2021, xây dựng xã cơ bản đạt nông thôn mới (ít nhất đạt 17 tiêu chí); tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc UBND xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân từng chương trình, dự án, các nguồn vốn đầu tư và đôn đốc hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn xã theo kế hoạch; lãnh đạo triển khai thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn xã; chỉ đạo UBND xã phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra, rà soát, đề nghị thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân trên địa bàn xã đúng quy định.

  Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của huyện và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là; phát huy hiệu quả của Tổ COVID cộng đồng; chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch.

  Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững; phân công cán bộ, đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giữ vững, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn về phổ cập giáo dục các cấp học; quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

  Tăng cường lãnh đạo UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, chỉ đạo rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là khu vực có nguy cơ đá lăn để có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chủ động phòng, tránh; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

  Lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021 đã đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý dân cư, quản lý địa bàn, quản lý đường biên, mốc giới; lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, ngay ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu từ xã đến các bản phải nêu gương, đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình để định hướng cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập.

  Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã; lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên dự sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 20/8/2021 của Huyện ủy; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tăng cường đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở đảng; tích cực và thực hiện tốt quy chế dân chủ; dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của xã. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo công tác tạo nguồn. Tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

  Trước đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đi thăm bà con nhân dân bản Púng Bon trong việc thực hiện Đề án bảo tồn dân tộc Cống và kiểm tra địa điểm di chuyển bản Pa Xa Xá (bản bị ảnh hưởng do bị đá lăn) trên địa bàn xã Pa Thơm.

  pa-th-m-3.jpg

  (Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm bà con Nhân dân bản Púng Bon, xã Pa Thơm)

  pa-th-m-4.jpg

  (Thường trực Huyện ủy kiểm tra, nghe UBND xã báo cáo về vị trí di dời nhân dân bản Pa Xa Xá)

 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn - Văn phòng Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1334<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: