Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện năm 2020
 • Thời gian đăng: 10/02/2020 09:18:36 AM
 • Ngày 07/12/2020 Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-BCĐ về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Kế hoạch số 137/KH-BCĐ về phòng, chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn huyện năm 2020.

  Kế hoạch Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện năm 2020 có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị cai nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới; thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện; tăng cường cung cấp các dịch vụ, tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm tác hại của việc sử dụng ma túy, hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy; điều trị, cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng; điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; xã hội hóa và khuyến khích người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

  Theo đó, Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện đề ra các mục tiêu chủ yếu: Cai nghiện phục hồi cho 105 người nghiện ma túy; trong đó, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Lao động - Xã hội tỉnh 30 người, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 75 người. 100%  người cai nghiện ma túy và hoàn thành cai nghiện ma túy được tư vấn về đào tạo nghề và việc làm phù hợp khi có nhu cầu.

  Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, huy động các tổ chức cá nhân tích cực tham gia thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện; phát động toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy, vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; huy động sự tham gia đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế xã hội khác như: giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

  Nhằm tiếp tục thưc hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, BCĐ huyện Điện Biên  đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện. 

  Cụ thể, trong năm 2020, Tổ chức thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, thuộc địa bàn các xã. Tiếp tục duy trì 11 xã điểm lành mạnh không có tệ nạn xã hội và xây dựng mới 1 xã điểm lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện, xã; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn huyện. Để đạt được những nội dung trên, huyện Điện Biên tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về kiến thức pháp luật, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống mại dâm, góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại dâm, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đặc biệt huyện sẽ chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp, lồng ghép truyền thông phòng, chống mại dâm với các chương trình văn hóa, văn nghệ. Tăng cường truyền thông tại các xã, địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh, các xã biên giới và các khu có điểm thăm quan du lịch...

  Cùng với đó, Huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong phòng, chống mại dâm. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống mại dâm giữa các phòng, ban, ngành với UBND các xã . Thường xuyên trao đổi kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã, triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương như giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho đối tượng có nhu cầu được vay vốn giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, phòng, chống tái vi phạm hoạt động mại dâm./.

 • Tác giả: Nguyễn Khải - Phòng LĐTB&XH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 596<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >