Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 • Thời gian đăng: 15/05/2020 04:34:06 PM
 • Xác định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, huyện Điện Biên đang khẩn trương thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các quy trình thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng chính sách, đúng đối tượng.
 • Thực hiện  Kế hoạch số 1251/KH-UBND ngày 03/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ và quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn huyện, UBND huyện đã giao Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đoàn thể và UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo số đối tượng bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Sở Lao động - TB&XH và của các Bộ, ngành liên quan. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng và kịp thời, UBND huyện yêu cầu trong quá trình rà soát, lập danh sách phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, dân chủ, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10/5/2020 (qua Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định). Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; tham gia giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn huyện.

  Không kể ngày nghỉ các xã trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ cán bộ chính sách xã đã tích cực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách thực tế các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện. Trong đó tập trung vào công tác rà soát 7 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo nội dung của Nghị quyết gồm:

  Thứ nhất là: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

  Thứ hai là: Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

  Thứ ba là: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

  Thứ tư là: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

  Thứ năm là: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

  Thứ sáu là: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

  Thứ bảy là: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

  Sau rà soát, tính đến ngày 13/5/2020 trên địa bàn toàn huyện, nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị được hỗ trợ là 27.939 người, trong đó: người có công với cách mạng là 300 người, đối tượng bảo trợ xã hội là 3.058 người, người thuộc hộ nghèo 11.876 người, hộ cận nghèo 12.705 người. Tổng kinh phí đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ là 23.455.750.000 đồng./.

 • Tác giả: Nguyễn Khải - Phòng Lao động - TB&XH
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 621<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >