• UBND huyện Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2021
 • Thời gian đăng: 30/11/2021 02:15:24 PM
 • Trong chiều ngày 30/11/2021 và sáng ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
 • Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy; Bùi Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy; Bùi Hải Bình – Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, UBMT Tổ quốc huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện. Phiên họp đã được mở rộng theo hình thức trực tuyến đến 21 xã trên địa bàn huyện; tham dự tại điểm cầu các xác có các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã; Công chức Tài chính - Kế toán xã và các thành phần khác có liên quan.

  Phi-n-h-p-UB-T11.jpg

  Tại phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua 07 nội dung chính: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2021; dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021, triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2021; Nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện; và một số nội dung quan trọng khác.

  Trong năm 2021, UBND huyện tiếp tục thực hiện linh hoạt và có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo kế hoạch; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngay sau khi có thông tin về ca nhiễm mới trên địa bàn; UBND huyện, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành truy vết thần tốc, thực hiện cách ly các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, đảm bảo thực hiện khoanh vùng nhanh gọn, hạn chế đến mức tối thiểu không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Công tác Quân sự - Quốc phòng luôn được đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định, cụ thể:

  Tổng diện tích cây trồng nông nghiệp ước đạt 21.576,17ha, đạt 101,4% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, đạt 101,6% so với năm 2020; trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 14.497,72 ha, đạt 100,5% KH, đạt 100,5% so với năm 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 80.660,62 tấn, đạt 100,8% KH, đạt 104,7% so với nãm 2020.

  Toàn huyện có 1.768.388 con gia súc, gia cầm đạt 110,9% KH, đạt 116,3% so với năm 2020. Diện tích nuôi trồng thủy sản 622,42ha, đạt 100% KH, đạt 100% so với năm 2020; tổng sản lượng 1.034,9 tấn, đạt 100% KH.

  Công tác xây dựng Nông thôn mới được huyện tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh. Tổng số xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là16/21 xã; số tiêu chí bình quân đạt 17,01 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản: Ước thực hiện nãm 2021, có thêm 28 thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu và 15 thôn, bản nông thôn mới; nâng tổng số thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 38 thôn, bản và thôn bản nông thôn trên địa bàn huyện lên 24 thôn, bản.

  Việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai có hiệu quả. Năm 2021 đã thu hút được 02 doanh nghiệp đầu tư dự án trồng Mắc ca vào địa bàn huyện. Ngoài ra, một số dự án khác như: Dự án Trồng Bơ tại xã Núa Ngam đang được nhà đầu tư liên kết với người dân thực hiện, dự án trồng Mắc ca tại xã Mường Nhà, Mường Lói đang được huyện phối hợp, hỗ trợ khảo sát, lập dự án đầu tư. Ước thực hiện năm 2021, huyện có thêm 04 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 13 sản phẩm, trong đó có: 02 sản phẩm đạt 04 sao; 07 sản phẩm đạt 3 sao; 04 sản phẩm đạt 2 sao. Cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục phát triển mạnh tại các xã vùng lòng chảo, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất tham gia vào chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đo đó khâu làm đất đạt trên 90% diện tích; khâu thu hoạch gặt bằng máy đạt khoảng 60% diện tích; khâu tuốt lúa bằng máy đạt 95% diện tích; hỗ trợ áp dụng máy cấy lúa với tổng diện tích cấy trong năm 2021 là 369,49 ha.

  Các cơ sở sản xuât công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì sản xuất, sản phẩm chủ yếu là sản xuât vật liệu xây dựng. Trong năm 2021 ước thực hiện giá trị sản xuât công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp đạt: 1.467,05 triệu đồng, đạt 100% KH.

  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh các tuyên biên giới và nội địa được giữ vững, ổn định. Thế trận phòng thủ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn huyện được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

  Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được huyện đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp; hạn chế đến mức tối thiểu không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; Công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện cũng đang được gấp rút triển khai. Hiện đang tổ chức triển khai tiêm đợt 18 được 114.290 mũi /120.857 liều vắc xin cấp, trong đó: 61.939 mũi 1 và 52.351 mũi 2.

  - Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng >18 tuổi: 58.705/58.817 = 99,8%.

  - Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2/đối tượng >18 tuổi: 52.349/58.817 = 89 %

  - Tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 1/đối tượng <18 tuổi: 3.234/26.713 = 12,1 %.

  Tại phiên họp, UBND huyện đã thống nhất cho rằng, thời gian qua, với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đã duy trì được sự ổn định xã hội, đồng thời, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo có các giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Ban hành nhiều giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

  Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bùi Hải Bình - Phó Bí Thư TT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách ngành, lĩnh vực chủ trì chỉ đạo, phối hợp các  phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và trung hạn trên cơ sở bám sát nguồn lực kinh tế, xã hội và các yêu cầu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; huy động nguồn lực để thu hút đầu tư. Tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

   

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1226<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: