Thư viện Media
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Huyện ủy
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Công văn số 1410-CV/HU 09/4/2019 Công văn số 1410-CV/HU, ngày 04/09/2019 của Huyện ủy Điện Biên tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam.
  Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019) Tuyên Trền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
  Hướng dẫn 52-HD/BTGHU Hướng dẫn 52-HD/BTGHU, ngày 17/4/2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội trường sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)
  Hướng dẫn 51-HD/BTGHU Hướng dẫn 51-HD/BTGHU, ngày 17/4/2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 65 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH, 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH
  Kế hoạch 05-HD/BTG Kế hoạch 05-HD/BTG, ngày 01/03/2019 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền năm 2019
  Công văn 1176-CV/HU Công văn 1176-CV/HU, ngày 17/01/2019 của Huyện ủy Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW và Quyết định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn số 43-HD/BTGHU, ngày 07/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
  Chỉ thị số 23-CT/HU Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 06-11-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh Đào trên địa bàn huyện Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
  Công văn số 1108-CV/HU 10/29/2018 Công văn số 1108-CV/HU, ngày 29-10-2018 của Huyện ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 01-10-2018 của BTV Tỉnh ủy
  Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 07/6/2018 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban tổ chức Trung ương về một số vẫn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 06/7/2018 của Huyện ủy Điện Biên về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
  Công văn số 67-CV/BTG 07/3/2018 Công văn số 67-CV/BTG, ngày 03/7/2018 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
  Số 01-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020
  Số: 24 - KH/HU Kế hoạch về tăng cường lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo