• Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân
 • Thời gian đăng tin: 04/08/2016 10:21:45 AM
 • Thông tin về các đồng chí Lãnh đạo UBND: gồm 03 đồng chí

  3-BinhBH.jpg

  Họ và tên

  Bùi Hải Bình

  Chức vụ

  Chủ tịch UBND

  Trình độ

  Thạc sỹ

  Dân tộc

  Kinh

  Họ và tên

  Ngô Xuân Chinh

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch

  Trình độ

  Thạc sỹ

  Dân tộc

  Kinh

  Họ và tên

  Nông Quang Thắng

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch

  Trình độ

  Đại học

  Dân tộc

  Tày

 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: