• Thành viên UBND
 • Thời gian đăng tin: 12/07/2021 02:48:54 PM
 • Thông tin về các đồng chí Ủy viên UBND

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại

  1

  Đỗ Xuân Thọ

  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức và Nội vụ huyện

   

  2

  Nguyễn Thị Thu Hường 

  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện

   3

  Phùng Đình Nguyện

  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

  4

  Lường Văn Cường Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

  5

  Hoàng Hữu Chình

  Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

  6

  Đặng Quang Huy

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

  7

  Nguyễn Thị Sơn

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

  8

  Chu Đình Hùng

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

  9

  Đặng Quốc Hương

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

   

  10

  Chu Văn Bách

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

   

  11

  Lò Thị Bình 

  Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện

   

  12

  Lò Văn Hạnh 

  Trưởng phòng Dân tộc huyện

   

  13

  Lò Văn Duẩn 

  Trưởng phòng Y tế huyện

   

   

 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: