• HUYỆN ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA, BAN TỔ CHỨC VÀ NỘI VỤ HUYỆN
 • Thời gian đăng: 19/11/2018 10:32:29 AM
 • Chiều ngày 16/11/2018, Huyện ủy Điện Biên công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên

 • Căn cứ Quyết định số 4270-QĐ/TU, ngày 15-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Điện Biên thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Điện Biên; là cơ quan có tư cách pháp nhân, được khắc con dấu theo mẫu dấu của các ban Đảng cấp huyện với tên gọi Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện để sử dụng trong quá trình tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định thì sử dụng con dấu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Về tổ chức bộ máy và biên chế: Biên chế của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thuộc biên chế khối Đảng Huyện ủy Điện Biên; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra gồm Chủ nhiệm và không quá 02 Phó Chủ nhiệm; Công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra không quá 8 người, được bố trí vào 3 nhóm nghiệp vụ. Về biên chế; trước mắt, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có; sau hợp nhất trong quá trình triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  UBKT.jpg

  Căn cứ Quyết định số 4269-QĐ/TU, ngày 15-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với phòng Nội vụ huyện Điện Biên thành cơ quan Ban Tổ chức và Nội vụ huyện; là cơ quan có tư cách pháp nhân, được khắc con dấu theo mẫu dấu của các ban Đảng cấp huyện với tên gọi Ban Tổ chức và Nội vụ huyện để sử dụng trong quá trình tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Về tổ chức bộ máy và biên chế: Biên chế của cơ quan Ban Tổ chức và Nội vụ huyện thuộc biên chế khối Đảng Huyện ủy Điện Biên; lãnh đạo Ban Tổ chức và Nội vụ huyện gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban; Công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Ban Tổ chức và Nội vụ huyện không quá 8 người, được bố trí vào 3 nhóm nghiệp vụ. Về biên chế; trước mắt, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có; sau hợp nhất trong quá trình triển khai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Việc hợp nhất các cơ quan là một trong những giải pháp nhằm “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả". Sau khi sáp nhập, lãnh đạo Huyện ủy yêu cầu 2 Cơ quan khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai, vận hành công việc một cách hiệu quả nhất./.

 • Tác giả: Khánh Huyền - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Các tin bài khác:
 • Người dân xã Núa Ngam huyện Điện Biên thu nhập ổn định từ trồng hoa
  Bàn giao đưa vào sử dụng Trung tâm y tế huyện Điện Biên
  Huyện Điện Biên: Tổng sản lượng lương thực tăng hơn 1.700 tấn
  DANIDA hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng tại xã Na Tông, huyện Điện Biên
  Người dân xã Thanh Nưa khai thác bừa bãi củ cây Dương xỉ
  Xã Nà Tấu khó khăn trong việc nâng cao thu nhập cho người dân
  Huyện Điện Biên có hơn 10.000 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
  Tấm gương nữ dân quân tiêu biểu Cà Thị Chiến xã Thanh Luông huyện Điện Biên
  Trường Mầm non xã Núa Ngam huyện Điện Biên đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
  Trường Quân sự tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng
  21-30 of 1005<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: