CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Thời gian đăng: 31/05/2016 04:21:00 PM
 • Điện Biên TV –  Ngày 7/8, Đảng bộ huyện Điện Biên tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020

 • d

  Các Đại biểu đến dự

  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội nêu rõ: 5 năm qua (2010 - 2015 ), tranh thủ những thời cơ thuận lợi, phát huy mọi nguồn lực, với sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt khó, nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tích trên  các lĩnh vực.  

  Là huyện trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, Đảng bộ lãnh đạo sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thâm canh, ứng dụng tiến bộ KHKT, phát triển mô hình kinh tế trang trại. Tập trung sức xây dựng nông thôn mới ở 25 xã . Hàng năm: Bình quân lương thực 790kg/người; bán ra thị trường trên 60 ngàn tấn. Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trong quy hoạch đạt tỷ lệ che phủ 45%. Phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, gia cầm thủy sản tăng. Trồng và chăm sóc trên 1.100ha cây cao su. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1.397 tỷ đồng theo giá thực tế, tăng 2,32 lần so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn mỗi năm tăng từ 10 – 15%, năm 2015 ước đạt 63 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm gần 4%/năm, hiện còn gần 15%.

  Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức dạy tốt, học tốt ở các trường trên địa bàn huyên. 100% xã có trạm y tế, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 91,4% hộ gia đình được sử dụng điện lưới; 85% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

  Đảng bộ chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI" Một số vấn đề xây dựng Đảng cấp bách trong tình hình hiện nay". Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các tổ chức chính trị xã hội từ thôn, bản tới huyện được kiện toàn ổn định, hoạt động có hiệu quả. Đến nay Đảng bộ huyện có 69 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 5.300 đảng viên. Đánh giá xếp loại hàng năm có trên 70% TCCS Đảng đạt "Trong sạch vững mạnh"; trên 86% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

  Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc, nêu cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Giữ vững sự ổn định chính trị  và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia  trên tuyến biên giới Việt - Lào dài 154 km.

  Với nhứng thành tích xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí  Mùa A Sơn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ huyện đạt được. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2020,  đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Điện Biên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư để phát triển. Tập trung XĐGN, gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững khối đoàn kết các dân tộc. Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về " Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh  hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia...

  Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên sẽ kết thúc trong ngày mai 8/8, thông tin về Đảng bộ huyện Điện Biên sẽ tiếp tục được cập nhật

 • Tác giả: Đỗ Quang Khải
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: