• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • CHUYÊN MỤC: Cải cách hành chính
 • Công tác Cải cách hành chính huyện Điện Biên năm 2019
 • Huyện Điện Biên đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Huyện Điện Biên triển khai phần mềm chỉ đạo điều hành tới các cơ quan, đơn vị và UBND các xã
 • Huyện Điện Biên triển khai Kế hoạch số 36a/KH-UBND, ngày 08/01/2019 về tuyên truyền CCHC huyện Điện Biên năm 2019
 • HUYỆN ĐIỆN BIÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA, BAN TỔ CHỨC VÀ NỘI VỤ HUYỆN

  Chiều ngày 16/11/2018, Huyện ủy Điện Biên công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, Ban Tổ chức và Nội vụ huyện Điện Biên

 • KIỂM TRA CÔNG TÁC CCHC Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN

  Thực hiện Kế hoạch số 1567/KH-UBND, ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Sáng ngày 01/8/2018, Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Điện Biên đã tới làm việc tại huyện Điện Biên, thời gian làm việc bắt đầu từ 01/01/2018 đến ngày 10/8/2018.

 • Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Điện Biên

  Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tầm ảnh hưởng quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Đây cũng là một trong những công cụ quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

 • Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính huyện Điện Biên năm 2017

  Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng của toàn cấp chính quyền; do đó, ngoài việc kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; ngay từ đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, như: Kế hoạch cải cách hành chính huyện Điện Biên năm 2017;Kế hoạch kiểm tra công tác Nội vụ năm 2017 trong đó lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện;Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017;Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Điện Biên.

 • Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính huyện Điện Biên

   

 • Phát huy vai trò của cải cách thủ tục hành chính
 • Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các xã thuộc huyện Điện Biên.

  Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và gần đây là TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.

 • Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Cán bộ, CCVC tại huyện Điện Biên

  Trong hai ngày 15-16/3/2018, huyện Điện Biên và công ty cổ phầm MISA phối hợp tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức cho toàn thể cán bộ CCVC trên địa bàn huyện.

 • Chi cục thuế huyện Điện Biên với cuộc vận động “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”

  Điện Biên là huyện có diện tích tự nhiên lớn, dân số khá đông gần 114.000 người với mật độ dân số gần 70 người/km2, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên là 11,4% đây là mật độ dân số ở mức cao so với mức trung bình chung các huyện của tỉnh Điện Biên. Là nơi hội tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân từ các địa phương trong cả nước đến làm ăn sinh sống với sắc màu thành phần đa dân tộc. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội; nhưng cũng có không ít khó khăn do trình độ dân trí chênh lệch và nhận thức những vấn đề pháp luật còn hạn chế.