• Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
 • Thời gian đăng: 05/04/2021 10:20:37 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 04 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể như sau:

  STT

  Số hồ TTHC

  Tên TTHC công khai

  1

  2.002364.000.00.00.H18

  Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

  2

  2.002365.000.00.00.H18

  Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

  3

  2.002366.000.00.00.H18

  Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

  4

  2.002367.000.00.00.H18

  Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

  -    Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các TTHC nêu trên từ cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

  -    Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm/ tích vào TTHC đã tìm thấy (hoặc tra cứu trên cống Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chỉnh/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng cao/tỉch vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm) in TTHC, niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định./.

 • Tác giả:
 • Kế hoạch Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021
  Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
  Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
  Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
  Hướng dẫn, tuyên truyền Tuyển sinh Quân sự
  Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên năm 2020
  Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Thông báo lịch tiếp công dân của Huyện ủy Điện Biên năm 2021
  Tuyên truyền triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
  Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên
  Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lần thứ VII.
  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên năm học 2020 - 2021
  1-15 of 131<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: