• Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
 • Thời gian đăng: 05/04/2021 10:20:37 AM
 • Tải file văn bản đính kèm
 • Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 04 TTHC tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành, cụ thể như sau:

  STT

  Số hồ TTHC

  Tên TTHC công khai

  1

  2.002364.000.00.00.H18

  Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

  2

  2.002365.000.00.00.H18

  Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

  3

  2.002366.000.00.00.H18

  Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

  4

  2.002367.000.00.00.H18

  Thủ tục thực hiện việc giải trình

   

  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:

  -    Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các TTHC nêu trên từ cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng tải công khai trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

  -    Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/thủ tục hành chính/ nhập tên hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm/ tích vào TTHC đã tìm thấy (hoặc tra cứu trên cống Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn/thủ tục hành chỉnh/thủ tục hành chính/tìm kiếm nâng cao/tỉch vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực hiện/nhập tên TTHC hoặc số hồ sơ TTHC/tìm kiếm) in TTHC, niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định./.

 • Tác giả:
 • giới thiệu cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2021
  NGHỊ ĐỊNH 167 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
  NGHỊ ĐỊNH 26/2012/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  NGHỊ ĐỊNH 25/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  Pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQH12 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  đề cương tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2021; 22 năm ngày Dân vận của cả nước 15/10/1999-15/10/2021
  V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
  THÔNG BÁO đấu giá tài sản
  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
  Thông báo Về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thông báo của Trung tâm QLĐĐ về việc lựa chọn Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 huyện Điện Biên
  Cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
  V/v công khai, không công khai TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1334/QĐ- UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
  1-15 of 164<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: