• Thư viện Media
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ VI sẽ được khai mạc ngày 5/12/2019
 • Thời gian đăng: 20/11/2019 10:34:39 AM
 • Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thúc đầy kinh tế - xã hội, chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 10/12 tại bản Loọng Luông, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

  Sẽ có khoảng hơn 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Mông thuộc 12 xã trên địa bàn huyện tham gia giao lưu các nội dung trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

  Các hoạt động chính sẽ diễn ra, bao gồm: các hoạt động cộng đồng (Ném Pa Pao, múa khèn, múa ô, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc); giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (Kéo co, Giã bánh Dày, Tù lu, Hát ống, hát lấy hơi dài); trưng bày các gian hàng trình diễn kĩ năng và trưng bày sản phẩm nghề truyền thống (Rèn, Đan lát, Dệt vải lanh).

  Chương trình giao lưu là hoạt động thiết thực tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”./.

 • Nguồn tin: http://svhttdldienbien.gov.vn
 • Các tin bài khác:
 • Các điểm Di tích lịch sử thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
  Quá trình tham mưu xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên
  Công tác xếp hạng di tích năm 2019
  Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái toàn quốc lần thứ II, năm 2019 sẽ khai mạc vào ngày 18/10
  Huyện Điện Biên nâng cao chất lượng thôn, bản văn hóa
  V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
  Điện Biên một danh lam thắng cảnh được xếp hạng Di tích quốc gia
  Tìm hiểu về di tích Thành Bản Phủ
  Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh hang động Chua Ta, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  1-10 of 21<  1  2  3  >