• Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Điện Biên năm 2021
 • Thời gian đăng: 20/08/2021 03:34:49 PM
 • Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, đồng thời, thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu. Ngày 20/8/2021, Huyện ủy Điện Biên đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Điện Biên; đồng chí Trần Thị Lan Hương – Trưởng phòng Thông tin – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện.

  bcv1.jpg

  (Các đồng chí Lãnh đạo huyện trao cờ lưu niệm cho thi sinh tham dự Hội thi)

            Hội thi diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham gia Hội thi có 28 thí sinh đến từ các chi, đảng bộ thuộc huyện.

            Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi huyện Điện Biên năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng được xác định trong những nội dung trọng tâm của Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyêt Đại hội Đảng các câp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các câp ủy Đảng đôi với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên; đôi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyên miệng đáp ứng yêu câu trong tình hình mới hiện nay. Thông qua Hội thi góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đâu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  bcv2.jpg

  (Đ/c Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc)

            Tại hội thi, Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: Thi soạn đề cương thuyết trình; Thi thuyết trình; Thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo về những nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung, sự kiện quan trọng khác. Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh, chuẩn bị đề cương tuyên truyền đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đề cương trình chiếu công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ. Quá trình thực hành thi, các thí sinh đã làm chủ được nội dung, ứng dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint; kết hợp sử dụng các hình ảnh, tư liệu, liên hệ sát với thực tiễn tình hình của địa phương, đơn vị tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút người nghe.

  bcv3.jpg

  (Thí sinh thuyết trình tại Hội thi)

            Nhiều vấn đề quan trọng đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện trong phần thi như: Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Công tác xóa đói giảm nghèo; Tư duy mới trong xác định mục tiêu phát triển đất nước; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội…, các nội dung đã được các thí sinh liên hệ sát thực tiễn từng cơ quan, đơn vị mình một cách cụ thể, chi tiết. 28 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong từng lĩnh vực công tác được lựa chọn tham dự Hội thi đã thể hiện quyết tâm của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam
 • Nguồn tin: Tự viết
 • Các tin bài khác:
 • Huyện Điện Biên nỗ lực phòng chống ma túy
  Kết quả bước đầu chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Điện Biên
  Xây dựng Nông thôn mới ở Thanh Xương
  Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
  Thanh Yên sẵn sàng chung sức xây dựng nông thôn mới
  Thanh Luông gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội
  Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hưng
  Xây dựng nông thôn mới ở Thanh An
  Chi cục thuế huyện Điện Biên với cuộc vận động “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”
  Cần khai thác thế mạnh của Bản du lịch văn hóa cộng đồng
  51-60 of 1226<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: